ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ทุกปัญหาสังคมมีทางออกบอกศูนย์ประชาบดี 1300
......
เมนูหลัก
ข่าวประชาสัมพันธ์
 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ 
    พนักงานราชการบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา « อ่านต่อ »
 ประกาศกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ครั้งที่ 2/57   «« อ่านต่อ »  
ข่าว
กิจกรรมวันสงกรานต์บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  «« อ่านต่อ »
วันที่ 23 มีนาคม 2557 เป็นวันคล้าย วันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี 
เพื่อเทิดทูนวีรกรรมท้าวสุรนารีเหล่าเจ้าหน้าที่และผู้ที่อยู่ในอุปการะ
 จึงได้จัดพิธี สการะท่านย่าโม ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา «« อ่านต่อ »
ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดประชุมสมัชชาสตรีีและสมัชชา
ป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ตั้งครรภ์ไม่พร้อม  «« อ่านต่อ »
การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บอุบัติเหตุรถทัศนศึกษา โรงเรียนบ้านคงหลบ  
ตำบลช่องแมว จังหวัดนครราชสีมา  ชนรถพ่วง    «« อ่านต่อ »
กิจกรรมวันลอยกระทงบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  
«« อ่านต่อ »
กิจกรรมอาสาร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา  
«« รูปกิจกรรม »
วันที่ 20 สิงหาคม 2556บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
ได้จัดพิธีขึ้นศาลพระประชาบดี ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ สำหรับเจ้าหน้าที่
และผู้ใช้บริการ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา 
 «« อ่านต่อ »

นางนัฏญา    จิตรเกาะ
 หัวหน้าบ้านพักเด็กฯ

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Banner
Banner
Banner
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ภารกิจ
การให้บริการ
ติดต่อเรา

พ.ร.บ ที่เกี่ยวข้อง
กิจกรรม/โครงการ
ข่าวกิจกรรม
สถิติ/ข้อมูล
สถิติการให้บริการศูนย์
 ประชาบดี1300
สถิติข้อมูลการให้บริการ
เครือข่ายการช่วยเหลือ
ปัญหาสังคมนครราชสีมา
โซนการดำเนินงาน 1300
 จังหวัดนครราชสีมา
กระบวนงานการให้ความ
  ช่วยเหลือ OSCC/ 1300